Во моменти на тага, пратете нежна порака на надеж со внимателно одбрани цветни аранжмани. Во тие тешки моменти цвекето е единствениот нацин некому да се оддаде последна почит и љубов, и да покажеме на најблиското семејство на поцинатиот дека мислите на нив . Најадекватни видови на цветни аранжмани за на погреб или помен вклучуваат венци, крстови , положени букети како и срциња и пернициња од цвеке.
Ве молиме нарачајте ни еден ден претходно поради потребните подготовки.
Ние ке се погрижиме сето тоа да биде испорачано навремено и дискретно во капела со вашата лична посвета.

Showing all 5 results